EPSI Data Collection Services

EPSI Data Collection Services är ett smidigt och pålitligt fältarbetsföretag som specialicerar sig på global datainsamling och marknadsundersökningar.

Vi erbjuder marknadsundersökningar som når rätt personer överallt, online och offline och hanterar fältarbetet åt dig. Vi förstår hur viktigt det är att samla in snabba och pålitliga primärdata för att kunna fatta viktiga beslut.

Utöver våra egna fältarbetsresurser har EPSI DC tillgång till ett stort globalt nätverk av pålitliga partners med stor expertis och djup lokal kunskap, som täcker alla metoder och målgrupper. Vi är experter på att planera, koordinera och hantera internationellt fältarbete, inklusive projekt med blandat arbetssätt som kombinerar och balanserar olika datainsamlingsmetoder.

EPSI DC FILOSOFI

EPSI DC erbjuder en kundfokuserad tjänst och går alltid den extra milen genom att betrakta varje kund som en affärspartner. Vi behandlar varje projekt som vårt eget och fokuserar framför allt på datakvalitet och noggrannhet, och levererar konsekvent i tid och enligt budget.

På EPSI DC tänker vi utanför boxen och hittar kreativa lösningar på problem när det uppstår. När vi inleder ett projekt med en kund fokuserar vårt team på leverans. Om komplikationer uppstår försöker vi alltid hitta lösningar innan vi informerar våra kunder. Om det finns ett problem finns det en lösning, och erfarenheten har lärt oss att tänka snabbt och snabbt vända svåra situationer till vår fördel.

Kontakt

HUR VI ARBETAR

Vi erbjuder kritiska metodiska råd inom marknadsundersökningar, frågeformulär- och urvaldesign, fältarbetsstrategi och kvalitetskontroller. Vi kan stödja konsulter med metodisk rådgivning samt programmering av undersökningar och hantering av fältarbete, och förstår att frågeformuläret är den viktigaste faktorn i forskningsprocessen.

Det spelar ingen roll hur bra fältarbetet är, om frågeformuläret inte är optimerat och anpassat till forskningens mål, syfte och metodik kommer det att leda till sämre datakvalitet. Kunder försöker ofta täcka för många mål inom samma frågeformulär. Ibland resulterar det i undersökningar som är fyllda med långa tabellfrågor som är alltför krävande för respondenterna, tråkiga och långa att besvara. Olämpligt utformade undersökningar frustrerar respondenterna och resulterar i inkonsekvent och otillträcklig kvalitetsdata, som avviker från det primära forskningsmålet eller späder ut det. På EPSI DC tar vi ansvar for våra kunders frågeformulär och tillhandahåller reviderade, optimerade versioner som ger tillförlitlig kvalitetdata.

Att investera tid i frågeformuläret hjälper paradoxalt till att påskynda projekten eftersom färre ändringar behövs under programmeringsfasen. En bra frågeformulärsdesign förbättrar också svarsfrekvensen och ökar antalet svar och påskyndar fältarbetet genom att se till att undersökningarna anpassas till varje datainsamlingsmetod för att underlätta och påskynda datainsamlingsprocessen.

Vi lyckas skapa mervärde till våra tjänster utan att det går ut över smidigheten och leveranshastigheten. När vi väl har fått det första utkastet till frågeformuläret tar vi på oss äganderätt och ansvar, granskar det i sin helhet och tillhandahåller en reviderad version som är redo att genomföras om kunden godkänner den, inklusive detaljerad feedback och förklaringar till varje ändring eller rekommendation.

Vårt team av databehandlingsexperter spelar också en viktig roll i övervakningen av kvaliteten genom att kontrollera datan under hela fältarbetet. Vi slutet av fältarbetet sammanför de data från olika källor till en sammanhängande och användarvänlig datafil för att underlätta analysen.

VÅRA TJÄNSTER

EPSI DC erbjuder marknadsundersökningar som når rätt personer överallt, online och offline, och hanterar fältarbetet åt dig. Vi förstår hur viktigt det är att samla in snabba och pålitliga primärdata för att kunna fatta viktiga beslut. Med över 20 års erfarenhet av att arbeta för globala marknadsundersökningsföretag är vi vana vid att hantera komplexa projekt i flera länder och levererar kvalitetsdata på mycket kort tid och enligt budget. Vi täcker alla metoder för datainsamling, inklusive online, telefon och F2F. Vi är också experter på att kombinera och balansera olika metoder för att uppfylla forskningsmålen. Förutom undersökningar och primärdatainsamling är vi också specialiserade på att rekrytera komplexa B2B-målgrupper för uppföljning av undersökningar eller djupintervjuer med våra kunder.