EPSI Data Collection Services

EPSI Data Collection Services er et smidig og pålitelig feltarbeidsbyrå som spesialiserer seg på global datainnsamling og markedsundersøkelser.

Vi tilbyr markedsundersøkelser som når ut til de riktige personene overalt, både online og offline, og vi håndterer feltarbeidet for deg. Vi forstår hvor viktig det er å samle inn raske og pålitelige primærdata for å kunne ta viktige beslutninger.

I tillegg til våre egne ressurser innen feltarbeid har EPSI DC tilgang til et stort globalt nettverk av pålitelige samarbeidspartnere med omfattende ekspertise og inngående lokal kunnskap, som dekker alle metoder og målgrupper. Vi er eksperter på planlegging, koordinering og håndtering av internasjonalt feltarbeid, også prosjekter med ulike arbeidsmåter som kombinerer og balanserer ulike datainnsamlingsmetoder.

EPSI DC FILOSOFI

EPSI DC tilbyr en kundefokusert tjeneste, vil alltid yte det lille ekstra og anser hver kunde som en forretningspartner. Vi behandler ethvert prosjekt som vårt eget, har fokus på datakvalitet og nøyaktighet, og vi leverer konsekvent vårt arbeid i tide og i henhold til avtalt budsjett.

Hos EPSI DC tenker vi utenfor boksen og finner kreative løsninger på problemer som måtte oppstå. Når vi innleder et prosjekt med en kunde, fokuserer vårt team på å levere i tråd med forventningene. Dersom komplikasjoner oppstår, forsøker vi alltid å finne løsninger før vi informerer våre kunder. Vi tror at ethvert problem også har en løsning, og vår erfaring har lært oss å tenke fort for å håndtere krevende situasjoner.

Kontakt

HVORDAN VI JOBBER

Vi tilbyr kritiske metodiske råd innen markedsundersøkelser, spørreskjemaer, utvalgsdesign, feltarbeidsstrategi og kvalitetskontroller. Vi kan støtte våre konsulenter med metodisk rådgivning, samt programmering av undersøkelser og håndtering av feltarbeid, og vi forstår at spørreundersøkelsen er den viktigste faktoren i forskningsprosessen.

Det spiller ingen rolle hvor bra feltarbeidet er, for dersom spørreundersøkelsen ikke er optimal og tilpasset forskningens mål, hensikt og metodikk, vil det føre til svekket datakvalitet. Kunder forsøker ofte å dekke for mange mål i samme spørreundersøkelse. Iblant kan dette resultere i undersøkelser som er fulle av lange tabellspørsmål som er for krevende for respondentene å forholde seg til. Dårlig utformede undersøkelser frustrerer respondentene, og fører til inkonsekvente og utilstrekkelige kvalitetsdata som avviker fra det primære forskningsformålet eller utvanner det. Hos EPSI DC tar vi ansvar for våre kunders spørreundersøkelser og leverer reviderte og optimaliserte versjoner som gir pålitelige kvalitetsdata.

Å bruke tid på å utforme spørreundersøkelsen bidrar paradoksalt til å fremskynde prosjektet, da færre endringer må gjøres under programmeringsfasen. Et godt design på spørreundersøkelsen gir også forbedret svar- og fullføringsfrekvens, og fremskynder feltarbeidet gjennom å sørge for at undersøkelsene tilpasses den aktuelle datainnsamlingsmetoden for å lette og fremskynde datainnsamlingsprosessen.

Vi lykkes med å tilføre tjenestene våre verdi uten at det går utover smidigheten og leveransehastigheten. Når vi først har mottatt det første utkastet til spørreundersøkelsen, tar vi på oss eierskap og ansvar, gransker undersøkelsen i sin helhet og ferdigstiller en revidert versjon som er klar til å gjennomføres dersom kunden godkjenner den, inkludert feedback og forklaringer til hver endring eller anbefaling.

Vårt team av databehandlingseksperter spiller også en viktig rolle i overvåkningen av kvaliteten gjennom å kontrollere datamaterialet under hele feltarbeidet. Ved slutten av arbeidet sammenfatter de materialet fra ulike kilder til en sammenhengende og brukervennlig datafil for å lette analysearbeidet.

VÅRA TJÄNSTER

EPSI DC tilbyr markedsundersøkelser som når ut til de riktige personene, både online og offline, og vi håndterer feltarbeidet for deg. Vi forstår hvor viktig det er å samle inn raske og pålitelige primærdata for å kunne ta viktige beslutninger. Med over 20 års erfaring med å jobbe for globale markedsundersøkelsesbyråer, er vi vant til å håndtere komplekse prosjekter i flere land og leverer kvalitetsdata på svært kort tid og i henhold til avtalt budsjett. Vi benytter ulike metoder for datainnsamling, inkludert via nett, telefon og F2F. Vi er også eksperter på å kombinere og balansere ulike metoder for å oppfylle målet med forskningen. I tillegg til undersøkelser og primærdatainnsamling er vi også spesialisert på å rekruttere komplekse B2B-målgrupper for oppfølging av undersøkelser eller dypintervjuer med våre kunder.